Samenlopende getuigenissen - Témoignages parallèle 
  

Datum/Date

Ervaring/Expérience

Getuigenissen - Témoignages

1943-1945

Zigeuners/Tziganes

Koré-Herman Taicon  Janne (Paprika) Modis
03/05/1945 Bocht/Baie Lübeck Raymond van Pée - Jan everaert - Jan Van Dijck - Charles Van Geel
Albert Van Nerum - Vriendenkring Dora - Louis Nauwelaers - Albert van Hoey
1942-1944 Mechelen-Malines Getuigenissen  Situering door Schmidt
19/04/1943 XX-ste Konvooi/Convoie Maistriau Robert  Marion Schreiber - DS   Site Boortmeerbeek
1940-1944 Breendonk-Breendonck Getuigenissen 
1940-1945 Kozel Ramet Nathan Schiff Tobias
1943-1945 Dora Cools - De Coster - Delogne Xavier - Halkin, Herrijgers - Jochems - Schiff - Steenbrugge - Stippelmans - Taicon - Van Daele - Van Geenhoven - Vriendenkring Dora - Wautrecht
7-11/02/1945 Gross Rosen-Dora Oleg Steenbrugge - Halkin Leon E. - Stippelmans Pierre
13/04/1945 Gardelegen Vriendenkring Dora - Stippelmans Pierre
29/03/1945 Nordhausen-Boelcke Oleg Steenbrugge - Halkin Leon E. - Vriendenkring Dora -  Delogne Xavier - Halkin - Herrijgers