Getuigen 

   

 


Vernoemde
 namen

Vernoemde
Kampen

Gelijklopende ervaringen

Tijdspad
1940-1945

Lijsten en
 kaarten

Database GvdB-Soma

   

Digitale versies, nieuwe getuigenissen, verbeteringen, voorstellen, medewerking: Mail: getuigen.be

Enkel reeds gepubliceerde of door historici geregistreerde getuigenissen van Belgische of in België wonende gevangenen
 en gedeporteerden uit de 2de wereldoorlog worden opgenomen. Opname van een getuigenis betekent geen uitspraak
 over de waarde of de waarheid ervan. Wensen van getuigen, nabestaanden of uitgevers worden onmiddellijk ingelost.
Voor een verdere toelichting zie onderaan.

 

Siebens Leo en Louis , De oorlogstragedie van Florent Siebens - Update 30/05/2018
Bastiaens Patrick, Nard Van Loy, °1919-†2012, Politiek gevangene 76147 Buchenwald-Blankenburg, 2014
Buyssens Marie-Thérèse, La biographie d'Annie Rutzky, 1970
Bochum 08/12/2016 NN-gevangenen: Überlebende und hingerichtete NN-Gefangenen - PPT 2007+
Bochum 08/12/2016 NN-gevangenen: Überlebende und hingerichtete NN-Gefangenen - PPT 2003

Nieuwe website: www.herinneringmemoire.be met ondermeer herinneringsmomenten

Website: www.sonnenburg.be
Nieuw: Update 09/10//2016
De Ceuster Herman: Het verhaal van Frans De  Ceuster als politiek  gevangenen
Voor 09/10/2016
Decoster François & Roger: Van Breendonk naar Ellrich-Dora, 2006
Rechtstreeks naar Getuigenis François De Coster
Rechtstreeks naar Getuigenis Roger De Coster
Rechtstreeks naar Getuigenis Louis De Becker
Getuigenis over Jos De Coster, Willy De Coster, Maurice Francis, Ernest & Raymond Janssens, Nuyts Jozef
Herinneringsverslag: Russisch-Orthodokse kerk eert de gevallen Rode Leger op 08/05/2016
Daems Karel,
Een jaar om nooit te vergeten
(Getuigenis: Breendonk, Blankenburg, Sarau, Zweden)
Konieczny Alfred, Der Nacht- und Nebel-Befehls Hitlers (Artikel)

Sieske Vliexs,
Ik ging door de hel, 2016
Boeckmans Louis, Louis Boeckmans overleefde de hel
Maes Frans
, Het doet nog pijn, 1984

Vivijs Staf, Onder Duitse knoet, 1985
Getuigenis bij Staf Vivijs: Cois De Decker
Getuigenis bij Staf Vivijs: Lucien De Geyter
Getuigenis bij Staf Vivijs: Jozef  Cardijn
Getuigenis bij Staf Vivijs: Julien Lahaut
Getuigenis bij Staf Vivijs: Masart
Getuigenis bij Staf Vivijs: Lievevrouw Julien

Neuhard Pierre over Boerke Nijs, uit "Ik was pas zes...toen de wereld in brand werd geschoten"
Naar aanleiding van haar overlijden op 23/03/2014, Regine Beer, KZ A5148,
Siebens Leo en Louis , De oorlogstragedie van Florent Siebens
Maertens Modest, De stille strijd van Eugeen Callewaert, burgemeester van Lichtervelde
Maertens Modest, Het dagboek van Adelson Delanoy, 1945
Lefebvre, M.  Lettre de Bommel
Haus der Bayerischen Geschichte, Wortprotokoll Zeitzeugen interview Willy Sel
Claessens Bob, Julien Lahaut, een leven in dienst van het volk
Mampaey Tjen , De Zwarte Hand, EPO, 1993
Een OS Bobsleekampioen gefusilleerd in Breendonk, Martial Van Schelle
van den Berghe Gie , Met de dood voor ogen, EPO, 1987

Toelichting: Getuigenissen vertellen niet dé waarheid, het is de weergave van een ervaring, in tijd en ruimte, al of niet gekaderd in analyses of informaties die pas op latere datum verworven zijn. Overleven was dikwijls maar mogelijk door het minder of niet meer leven van  anderen. Door het nazisme werden ook alle tegenstelling tussen bevolkingsgroepen op scherp gesteld. Verraad en verklikking werden soms (te) duur aangerekend, zeker als ze het gevolg waren van foltering. En van rechtsopvolging binnen de kampen was/kon geen sprake zijn, ook niet wanneer het recht in eigen hand genomen werd om zelf rekeningen te vereffenen. Ook de veralgemening van ervaringen met bv 'zigeuners', 'Russen', 'Polen', 'joden' kunnen of worden niet gekaderd in een analyse van stigmatisering en de overname van de hiërarchie van menselijk en niet-menselijk leven van de nazi's en hoe bevolkingsgroepen probeerden te overleven. Bij lezing van sommige getuigenissen, ook die opgemaakt zijn op latere datum valt soms het ontbreken van nuance, begrip en (eer)herstel op. Dit hiaat is mede te begrijpen vanuit het verregaand negeren door historici, op Gie van Den Berghe en enkele andere na, van het historisch begrijpen, analyseren en debat over het verzet tegen en de slachtoffers van het nationaalsocialisme. Maar daar is het eigenlijk nooit te laat voor. Louis Paul Boon heeft zich al 'literaire' uitgesproken over de 'kampliteratuur,, Gie van den Berghe heeft in z'n doctorale thesis  er een zeer diepgaande en nog altijd zeer actuele analyse van gemaakt: "Met de dood voor ogen, Begrip en onbegrip tussen overlevenden van nazi-kampen en buitenstaanders". Ook in het 1ste Deel Getuigen worden verschillende aspecten verduidelijkt. In het boek "Scherven van de oorlog van Bruno Bendindo en Evert Peters wordt zeer accuraat een beeld opgehangen van hoe herinnering en gedenken in een op en af, enkel voor de joodse slachtoffers tot een bevredigende structurele verankering gekomen is. Voor de weerstanders en andere slachtoffers van het nationaalsocialisme is het wachten. Jan Hertogen, socioloog