Lijsten met namen van gedeporteerden, overledenen, boeken, getuigenissen... 
Kaart
Listes avec les noms des déportés, morts, livres, témoignages... Carte

Lijsten zijn meestal als exceltabel opgemaakt met mogelijkheid tot opzoeken langs pijltjes in de kolomtitel. 
Listes pour la plupart en excel avec la possibilité de rechercher, voir les flèches en haut des colonnes.

   
Toegevoegd Bron Omschrijving Internetlink

14-04-07

Mail

Lijst gevangenen Breendonk (Excel) - A-C D-G H-L M-P Q-U V-Z

 © Fort Breendonk

12-01-07

De Meester Eduard

Lijst gefusilleerden en terechtgestelden 
Lijst overledenen in kampen en gevangenissen
    Lijst in html

 Gefusilleerden.be

03-01-07

KAJ-VKAJ/JOC-JOCF

Jocistes déportés/décédés - Gedeporteerde/overleden kajotters 

 

13-11-06

Auschitz-Stichting
Fondation Auschwitz

On-line Bibliotheek:  Boeken  Tijdschriften  Overdrukken
Bibliothèque en ligne: Livres  Périodiques  Tirés à part 

Auschwitz-Stichting
Fondation Auschitz

13-11-06

Praats

Verwerkte lijst Praats 05/2005 (met goedkeuring Praats)

Lijst op site Praats

13-11-06 d'Hainaut/Somershausen

Gedenkboek  Lijst Belgen/Belges (Buchenwald) Dora 1944-1945  

 
13-11-06 Van Pee Raymond

Belgen/Belges Blumenthal-Schützenhof 1945
Lübeck vanuit andere kampen/à partir d'autres camps 1945

 
13-11-06 JMDV-MJDR(1)

Lijst boeken in bibliotheek/Catalogue Bib - 15/09/05

 Site JMDV

13-11-06 JMDV-MJDR

Lijst digitale werken /Catalogue oeuvres digitalisées

Site JMDV

13-11-06 Gie van den Berghe

Getuigenlijst/liste des témoignages  Kampenlijst/liste des camps
Database on-line bio-bibliografische fiches Gie van Den Berghe 

Soma  
Gie van den Berghe

13-11-06 Getuigensite/Témoins.be

Namenregister/régistre des noms  

 

13-11-06 Getuigensite/Témoins.be

Kampen per getuigenis/ Camps par témoin 

 
(1)JMDV: Joods Museum voor Deportatie en Verzet, dossin-Kazerne  Mechelen
    MJDR:Le Musée juif de la Deportation et de la Résistance - caserne-Dossin Malines