Betty  De Pelsenaere-Sneyers - Brussel.
Oud gevangene van Breendonk, burgelijke partij voor het "Verbond der Ontsnapten van Breendonk".