Mathieu Sacreas - Mechelen
Werd in Augustus 1941 naar Breendonk gesleept. Daarna naar het concentratiekamp in Neuengamme, waar hij blind en verlamd aan de ondergane ontberingen stierf.