Neutjens Jan - Blaasveld
Werstander uit Blaasveld, werd na een martelgang in Breendonk gefussilleerd. Zijn laatste brief aan moeder vermelde: "Ik ben gelukkig. De Reden? Ik heb gedaan wat ik nodig achtte dat gedaan moest worden. Ik heb gehandeld volgens mijn overtuiging en voor het heil van mijn volk.