Jef Van Extergem, Antwerpen. Vooraanstaand strijder voor land en volk. Werd na een gestapo - jacht in 1943 aangehouden en in de hel van Breendonk gebracht, gefolterd,  verhongerd en na onmenselijk lijden van meer dan 9 maanden naar Duitsland gesleurd en aldaar vermoord. In zijn laatste gesprekken met zijn  medegevangenen zegde hij: "Want er is toch iets dat boven alles gaat: Dat is te leven voor ideaal, een groot ideaal en daarvoor alles over te hebben tot het laatste".