Raskin - Fraiteur - Berthulot - Brussel.
Drie partisanen die te Brussel de verrader COLLIN neerkogelden
werden naar Brendonk gesleept en aldaar gemarteld en opgehangen.