Regine Beer
KZA5148
(1992)

GvdB 0156

Titel   Inhoud
Print (56 blz)

Uit de inhoud

Dankwoorden
Woord vooraf
Historische inleiding

1. Antwerpen 1940
2. Mechelen-Dossin
3. Auschwitz Birke-
    nau

4. Terugtocht
5. Vandaag

Epiloog
Een commentaar
School zonder 
Racisme

Genoemd

Bolotine, Mina
Bolotine, Nadia
Harry (Een Fin)
Kusman, David
Landau, Lon
Sternefeld, Daan 1, 2
 

Kampen

Mechelen
Auschwitz-Birkenau