Van Hoey Albert

In het driemaandelijks tijdschrift van de Vriendenkring van Dora

Als verplicht Arbeider in Dora, getuigenis van Wuyts Louis, Nr 2005 - 2 en 3
Xavier Delogne vertelt ... Boelcke Kazerne, Nr 2006 - 2 et 3

Dans le Bulletin trimestriel de l'Amicale de Dora

Dora, en tant que travailleur obligatoire, témoignage de Wuyts Louis, N° 2005 - 2 et 3
Xavier Delogne raconte ... Boelcke Caserne, N° 2006 - 2 et 3