Modest Maertens,
 
De stille strijd van
Eugeen Callewaert,
burgemeester
van Lichtervelde

     

 
Tekst   Print   Tablet

 
Inhoud

Woord vooraf
Verantwoording

De familie Callewaert
Politieke opgang
De nieuwe burgemeester
Besturen in oorlogstijd
Schipperen in bezet gebied
Uit het ambt ontslagen
In het gewapend verzet
De klopjachten
In de cel
Gedeporteerd nr nergens
Met de valbijl
Aan het thuisfront

Proeve van dagboek van Adelson Delanoye

Noten
Bibliografie
Lijst van gevangenen

Met oprechte dank