Home  Lettre en français

13 november 2006

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Graag je aandacht voor de internetsites getuigen.be en temoins.be
waarin bij de start 42 getuigenissen van overlevenden uit concentratie- en uitroeiingkampen zijn opgenomen. De sites hebben tot doel getuigenissen en publicaties waarin zij verwerkt zijn toegankelijk te maken voor een ruimer publiek. De getuigensites kunnen onbeperkt aangevuld worden met nieuwe getuigenissen.

Welke getuigenissen? Enkel reeds gepubliceerde getuigenissen van Belgische of in België wonende gevangenen en gedeporteerden gedurende de 2de wereldoorlog worden opgenomen. Opname van een getuigenis betekent geen uitspraak over de waarde of de waarheid ervan. Wensen van getuigen, nabestaanden of uitgevers worden onmiddellijk ingelost.

Overzicht getuigenissen. De getuigenissen worden gegroepeerd in Breendonk, Mechelen, Andere kampen en bij Derden. Telkens wordt een algemeen overzicht opgemaakt waarin een namenlijst van de auteurs en een verkleinde weergave van het titelblad van het boek, brochure of persoon het opzoeken vergemakkelijken.

Menu. De getuigenissen worden gegroepeerd in Breendonk, Mechelen, Andere kampen en bij Derden alsmede een algemeen overzicht waarin een namenlijst van de auteurs en een verkleinde weergave van het titelblad van het boek, brochure of persoon het opzoeken vergemakkelijken.

Tijdspad. De getuigenissen worden op een tijdspad uitgezet zodat in één oogopslag duidelijk wordt welke getuigen in Breendonk, Mechelen en andere kampen verbleven hebben tussen 19940 en 1945. Vanuit dit overzicht kan rechtstreeks het getuigenis opgeroepen worden.

Register van vernoemde namen. Elke getuigenis worden voorzien van een register van in het getuigenis genoemde namen. Tevens worden alle vernoemde namen in één register opgenomen dat rechtstreeks verbonden is met de plaats in het getuigenis waarin de persoon vernoemd wordt.

Register van kampen en gevangenissen. Elke getuigenis worden voorzien van een register van de weg in de kampen, commando's en gevangenissen. Tevens worden zij in één register opgenomen dat rechtstreeks verbonden is met de plaats in het getuigenis waarin het vernoemd wordt.

Lijst van getuigenissen tot 1994. De site biedt de mogelijkheid vertrekkend van de getuigen- en kampenlijst zoals door Gie van den Berghe in 1995 opgemaakt, op een gebruiksvriendelijke wijze opzoekingen te doen naar de biografische en bibliografische fiches van Gie van den Berghe zoals aanwezig in de database van de auteur en het Soma.

Lijsten. Op de site worden alle gepubliceerde lijsten van personen, boeken, getuigen, getuigenissen, transportlijsten enz.. verzameld en toegankelijk gemaakt.

Samenloop. Samenlopende gebeurtenissen, verplaatsingen, ervaringen in de kampen worden gebundeld en kunnen rechtstreeks opgeroepen en samengebracht worden.

Beelden. Foto's en grafisch materiaal worden in reeksen toegankelijk gemaakt.

Bestelmogelijkheid. Sommige getuigenissen zijn nog in boekvorm te verkrijgen bij de uitgever. In dat geval wordt men langs 'bestelinfo' rechtstreeks verbonden met de bestelmogelijkheid;

Printen. Elk getuigenis kan uitgeprint worden door het getuigenis in een 'nieuw venster' op te roepen. Let wel, ingeval het boek nog beschikbaar is de kost van uitprinten duurder dan de aankoop van het boek.

Medewerking. Elkeen die digitale versies van gepubliceerde getuigenissen ter beschikking heeft of mee wil opmaken in Word, html, of andere vormen is welkom.

Met dank om de sites verder bekend te maken,

Jan Hertogen, socioloog                                                                                                           Home